AKO TO FUNGUJE

Hyperbarická kyslíková terapia (HBO)

+ použitie 95% kyslíka – vzduch, ktorý dýchame za normálnych podmienok obsahuje  cca 21% kyslíka, 78% dusíka  a 1% iných plynov počas HBO je vdychovaná koncentrácia kyslíka 90% = viac ako 4-násobne vyššia

+  vdychovanie kyslíka pri zvýšenom atmosférickom tlaku – 1.4 ATA, to znamená pri tlaku vyššom ako je tlak zistený na zemskom povrchu pri hladine mora

+ pri zvýšenom tlaku sa kyslík oveľa lepšie rozpúšťa v krvnej plazme, kyslík sa dostáva aj k tkanivám s nedostatočným cievnym zásobením a urýchľuje regeneráciu buniek

oxegen therapy

Procedúra sa spravidla vykonáva spravidla 1x denne a je rozdelená do nasledujúcich fáz:

– Terapia je bezbolestná, neinvazívna a pri dodržaní pokynov počas terapie aj bezpečná. Počas procedúry v hyperbarickej kyslíkovej komore je možné relaxovať pri hudbe, spať alebo si čítať. Ideálne je absolvovať kúru 10 – 30 návštev v nadväzujúcich dňoch, alebo aspoň 3x týždenne.

– Mechanizmus tejto liečby je poskytovanie kyslíka pod tlakom, ktorý je vyšší ako atmosférický, čím sa zvyšuje aj koncentrácia kyslíka v tkanivách. Keď bunky získajú dostatok kyslíka, stanú sa aktívnymi a efektívne sa replikujú.

– Kyslík je transportovaný krvou do tkanív dvoma rôznymi mechanizmami:

+ v komplexe s hemoglobínom v červených krvinkách
+ rozpustený v krvnej plazme

– Za normálnych atmosférických podmienok je takmer 97 % dostupného hemoglobínu nasýteného kyslíkom. Na rozdiel od toho plazma typicky obsahuje iba 0,32 % rozpusteného kyslíka. Podávanie HBO teda nemá veľký vplyv na dodávku kyslíka prostredníctvom červených krviniek, ale môže zlepšiť transport kyslíka rozpusteného v krvej plazme.

– Kyslík rozpustený v krvnej plazme sa môže dostať do oblastí, ktoré sú pre erytrocyty nedostupné( napr.: tkanivo, ktoré nemá dostatočne vytvorené cievne zásobenie. Dýchanie 90 % kyslíka pri zvýšenom  atmosferickom tlaku umožňuje efektívnejšie okysličenie tkanív s chybnou vaskularizáciou. Vyššia koncentrácia kyslíka zabezpečuje lepšie okysličenie tkanív, zlepšuje obnovu krvných ciev, dokáže bojovať proti baktériam, ktoré sú citlivé na kyslík, znižuje opuch.